KURUMSAL

DETA Danışmanlık 1998 yılında kuruldu. Kurumsallaşma ve sürdürülebilir yenilik alanlarında kurum ve kuruluşlara;

  • Danışmanlık, 
  • Eğitim, 
  • Araştırma ve 
  • Prodüksiyon hizmetini bir bütünlük içinde vermekteyiz.

Temel çalışma konularını,  bireyi ve kurumları ilgilendiren değişim dinamiklerine göre belirleyerek, bu okumaları sağlayacak araştırmalarla objektif verilere dayalı bir konseptle Ar-ge eksenli projeler üretmektedir. 

Buna göre yönelim, eğilim, sosyal ve psikolojik tercihlere dayalı çözümlemelerle arka plan detaylar üzerinde büyüteç olacak görsel ürünler sunmaya çalışmaktadır.

Bireyin algı sistemini, iletişim ve öğrenme taleplerini, eğlenme ve gelişme boyutlarını göz önüne alarak paradigmalarını, metinlerini, senaryolarını oluşturup, toplumsal dönüşümün aygıtları olan kitle iletişim araçlarına ürün sunmaktadır.

Bünyesinde araştırma, eğitim ve yönetim alanlarının stratejik, inovatif ve geleceğe yönelik düşünce mimarisi olabilecek süreçlerde tasarım, kurgu ve yapım gerçekleşmektedir.

DETA, konuya özgü verimlilik araştırması, Stratejik İletişim” yaklaşımını ve imaj düzenleme çalışmalarını kullanarak, müşterilerine çözüm odaklı filmler hazırlamaktadır. DETA, çözüm ortakları ile A’dan Z’ye bir yapımı kendi bünyesinde hazırlama teknik becerisine ve tasarım gücüne sahiptir.

Bugüne kadar 400’den fazla müşterimizle projeler gerçekleştirdik. Danışmanlık, bilgi ve deneyimin yanı sıra içtenlik ve özveri gibi iki temel niteliği de gerektirmektedir.

Bu duyarlılığın karşılıklı anlam bulduğu, kişi, kurum ve kuruluşlarla 21 yıllık birikimimizi profesyonel danışmanlarımızla birlikte sizi anlama ve çözümlerinizi sistemleştirme çabası içerisindeyiz.