Çözüm odaklı çalışmalar işletmelerin yönetim kalitesini ortaya koyar. Yönetim alt yapısını profesyonel hale getirmek ve kurumların çalışma
2
DETA olarak özellikle mali ve operasyonel süreçlerini iyileştirerek, kurumsal yapısını güçlendirmeyi hedefleyen kurumlara çözüm ortağı
Magnifying glass and documents with analytics data lying on table,selective focus
Enformasyona ulaşabilme zorluklarının ortadan kalktığı, bunun yerine enformasyondan nasıl ve ne şekilde yararlanabilirim sürecinin başladığı günümüzde
DETA Prodüksiyon; film üretir. Araştırma temelli ve özgün bakış açısını yansıtacak projeleri öncelikler. Her çalışmanın kalıcı birer eser olmasını sağlayacak akademik alt yapı, profesyonel
Yerel yönetimlerin faaliyetlerini, planlı bir şekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.
s-degerlerimiz
İç kontrol;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

YENİ BİR SİSTEM

DENEYİM

Kurumun değerleri, çalışma yaklaşımları ve ihtiyaçlarının doğru tespit edilerek, en uygun stratejileri belirlemek, eylem planları oluşturmak, uygulama süreçlerini izlemek ve iyileştirmek önemlidir.

GÖRSEL TASARIM

Görsel tasarım, üretken bir süreçtir. Her bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı temelinde de bir planlamaya sahip olmalıdır.

EKİP

Etkin biçimde hedeflere ulaşmak için farklı beceri, eğitim ve görüşe sahip uzmanların güçlerini, emek ve bilgilerini bir araya getiren çalışmalar başarılı sonuçlar vermektedir.

STRATEJİK İLETİŞİM

21. yüzyılın yoğun rekabet ortamında sürdürülebilir bir başarı yakalamak isteyen kurumlar kurum içi ve kurumun çevresiyle olan iletişimlerini, yani kurumsal iletişimini stratejik boyutta yönetmelidir.

SÜREÇ YÖNETİMİ

Kurumsal etkinliğin geliştirilmesi ancak tüm değişim hedeflerinin kurum yapısından bağımsız
süreçler şeklinde tanımlanması ve standardizasyonu ile sağlanabilir.

RİSK YÖNETİMİ

Kurumların işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya ortadan kaldıracak önlemlerin alınması gerekmektedir.

1055

Proje Teslimi

440

Kurum

81

Türkiye'nin Her ilinden

21

Yıllık Tecrübe

REFERANSLAR

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images

BERABER TARTIŞALIM

Aklınızdaki Fikirleri Çeyrek Asırlık Tecrübemizle Harmanlayalım. Yönetiminize Modern Bir Bakış Açısı Katalım.

YENİ YAZILAR