ZİHİN REHBERLİĞİ

Amaç:

Bireyin veya yöneticilerin bizzat düşünce, duygu ve davranış boyutunda kendi iç kaynaklarını yönetmesi ve bunun uyum ve esneklik içinde, ekolojik bir denge ile başarıya taşınmasını sağlayacak tekniklerin kullanılmasıdır.

İçerik: 

  • Kendini Tanıma
  • İletişim Tepkilerini Anlama ve Çözme
  • Görsel, İşitsel Ve Dokunsal Temsil Sistemleri Anlama
  • Diyalog Sürecinde Gözlem ve Uyum Yakalama
  • Etik ve Ekoloji İçinde Hedefleri Gerçekleştirme
  • Enerji Kaynaklarını ve Yetenekleri Keşfetme
  • İletişim Becerilerini Geliştirmeleri
  • Geleceği Okuyabilme ve Sezme Becerisini Kazanmak
  • Problemlerle Buluşmak, Onları Karşılamak ve Yeni Yöntemlerle Gelişmenin Basamağı Haline Getirmek


Süre: 
12 Saat/ 2 Gün