YENİ BİR SİSTEM

Sistem, ruhun aynasıdır; sizi yansıtır.

Yeni, deneyimin güncellenmesidir; süreklilik içinde değişimin adımlarıdır.

Yeni fikirler, bilinen ya da tanımlanamayan bilgi ilham veya esintilerle doğar.

Yeni bir fikir, üretime veya hizmete dönüşebilecek projelendirme boyutu ile kendini kalıcı ve pazarlanabilir kılar.

Yeni bir ihtiyacı belirleyip, ona yeni çözüm ve konseptler geliştirmek, bunun için arge disiplinine kreatif fikir ve hayal gücünü emanet etmekle fikir koşusu başlar.

Yeni sistem, maratoncu çevikliğinde uzun/uzayacak bir düş ve düşünce ile düşünülen ve hayali tasvir edip paradigmalarla beslenen bir oluş hali ve oluşum tetiklemesidir.

Düşlerin rahmine düsen hayaller ve düşünceler eğer soylu bir mirası ve ilkesel bir arayışı sürdürüyorsa kendi mecrasında ilerler.

Dere yatağı gibi suyun kaynağından gelen akış ve ona kattığı bakış ile ışığın vurduğu her kesit suyun aynı noktasında aynı gibi görünür. Oysa her sabit noktaya son anda gelen ışınlar ve ışıklarla o noktadaki su ve pırıltı sonuçlarının prizması yine ayni değildir.

İşte yenilik veya yenilenme, sabiteleri ile degiskenlerin ön akışkanlığı içinde harmonize edilen bir yeniden doğma serüvenidir. Bir doğumdur.

Yeni bir sistem;  yeni fikirlerin ve yenilenme halinin değişim süreçlerinde -öncesinde ve sonrasında- bütünsel bir arayış ve kavrayış ile sürdürülebilirlik içinde amaç ve hedeflerin tutarlılık disiplinini sağlama enerjisidir.

Yeni bir sistem, işlem ve eylemin hizmet sunulan ile anlamlandığı bir müşteri memnuniyet ahenginin paydaşlar bütünlüğü ile senkronize edilmesidir.

Sistem, parçalarım bütünlüğü ve geri bildirimlerle kendini yenileyen bir dinamizmin kumanda dokusudur.

Yeni bir sistem, dünü reddetmeyen ama güncelleyen, bunu da objektif ve ölçülebilirlik açısından güven veren yöntem ve araçlarla sağlayan bir süreçtir.

Yeni bir sistem, her şeyi o gün ve tarihi kendimizle başlatma argümanlarına dayanmaz. Sistem, varlık sahnesindeki performansı en iyi ve bugün ile yarına uyarlanmış iyileştirmelerle beslenmelidir.

Yeni bir sistem, geleceği okuyabilme buna göre öngörüler geliştirebilme ve yeni taleplerin doğal ve insani zeminini doğru tanımlayıp katılımcı ve paydaşların ortak kabulüne yönelen paradigmalarla liderlik ve strateji geliştirme aksiyonudur.

Sistemlerin bir ruhu vardır ve bu ruhunu ortamına, insanına ve süreçlerine yansıtır.

Her çıktı/sonuç sistem düzeyinde anlama ve analiz ister. Buna göre çözüm odaklı perspektiflerle iyileştirme kıvam ve kararlılığını gerektirir.

Burada kararlılığın kalıcı bir hal ve sürdürülebilir bir istikrar ve itibar sağlayacak boyutta sistemleşmesiyle, sistemin iradesi ortaya koyulur.

İrade sistemi burada impuls moment etkisidir.

Buna dayalı olarak sistemin iradesine dönüş, bir kurumsallık kimyasıyla kendini fark ettirir.

Emek ve ürün maliyetinin alın teri olarak değer ürettiği zihni gelişimin know how kapasitesi,  derin köklü ve geleneksel varlığını kurumsal çatı ile taçlandırır.  Böylece arge yoğunluğu ile yeni norm ve modifikasyonlarla,  düşüncenin beceri atlasına yeni proje ve ürünlerle zihni yelpazenin uçuran gökyüzü boyutsuzluğunda yeni düş denklemlerini kurar.

Yeni bir sistem, bu kilometre taşlarında yön levhalarında yazılı kavramların isimlerini verdiğimiz güzergahta ilerleyerek kurulabilir.

Bu temel yaklaşım içinde, her birim ve birey kendi ölçeğinde bu doğal süreci yaşamaktadır.

Şimdiki ödevimiz, bu heyecanla sürdürmek ve yenileyerek yaşatmaktır.

Dr. İsmail BENEK