TAKIM ÇALIŞMASI

Amaç: 

Birbirinden farklı özelliklerdeki kişiler ile verimli ve etkin bir çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan, takım kurma, takımların etkin hale getirilmesi, takım geliştirme, takım hedefinin belirlenmesi, takımın hedefe yönlendirilmesi konularındaki birikimlerine katkıda bulunmaktadır.

İçerik:    

  • Örgütlerde Takım Kavramı
  • Takım Türleri ve İşlevsel Kullanımları
  • Başarılı Takımların Özellikleri
  • Takımlarda Yaşanabilecek Olası Sorunlar
  • Örgütlerde Takım Bilincinin Geliştirilmesi
  • Çalışma Takımlarında İşbirliğinin Yapılandırılması
  • Takımlarda Liderlik ve Güdüleme Teknikleri
  • Sinerjik Davranışın Yönetimi
  • Takımlarda Temel ve Destekleyici Katılımcı Rolleri     


Süre: 
6 Saat/ 1 gün