SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

Amaç: 

Kurumsal etkinliğin geliştirilmesi ancak tüm değişim hedeflerinin örgüt yapısından bağımsız süreçler şeklinde tanımlanması ve standardizasyonu ile sağlanabilir. Temel amaç, katılımcılarla kurumsal değişim için yürütülmesi gereken çalışmaların temel çerçevesinin paylaşılmasıdır. 

İçerik:     

 • Süreç nedir?
 • Kurumsal değişim için tanımlar-BPR,BPM
 • Süreçlerle yönetim nedir?
 • Kalite yönetim sistemi açısından süreç yönetiminin önemi
 • Süreçler ve hedefler
 • Süreçlerin tanımlanması, süreç haritaları
 • İş akışı hazırlama teknikleri
 • Süreçte girdi ve çıktı ilişkileri, ana süreçler ve alt süreçler
 • Mevcut süreçlerin analiz edilmesi
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi ve yönetimi
 • Süreç tanımlama/belgeleme, süreçler arası ilişkiler ve etkileşim
 • Performans göstergelerinin belirlenmesi
 • Süreçlerin maliyet ve geliştirme fırsatları açısından incelenmesi
 • Süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme
 • Süreç iyileştirme ve çalışanların katılımı ve iş akışı 


Süre: 
12 Saat/ 2 gün