STRATEJİK YÖNETİM

Amaç:

Stratejik/kritik düşünme, karar vermede farklı disiplinlerden elde edilen birleştirilmesi, sahip olunan bilgi ve piyasadaki gelişmelerin içyüzünün anlaşılmasıdır. Bu etkinliğe sahip bir organizasyon, istikrarlı stratejik yönetim süreçleri ve çalışanları doğru yönlendirme yeteneği ile başarıya ulaşabilecektir. 

İçerik:         

  • Tanımı ve Çerçevesi
  • Karakteristik Özellikleri
  • Dış Ortam Faktörleri
  • İç Ortam Unsurları
  • Kurumsal Ufukhedef (Vizyon)
  • Varlık Gerekçesi (Misyon)
  • Stratejik Portföy Matrisleri
  • Stratejik Yönetim Araçları
  • Stratejik Değerleri Kriterleri 


Süre: 
6 Saat/1 Gün