STRATEJİK LİDERLİK

Amaç:

Kuruluşta çalışanların liderlik özelliklerini ortaya çıkarmak ve kuruluş amacı doğrultusunda hareket geçirmek, tüm liderlerin (yöneticilerin); vizyon, misyon, değerler, amaç ve hedeflerin geliştirilmesinde etkin rol almasını sağlamak, değişim ve değişim yönetimi konusunda bilinç düzeyini yükseltmek, bilinçlenmesini sağlamaktır. 

İçerik:

 • Liderlik
 • Liderliğin Gelişimi
 • Yenilenen Liderlik
 • Lider Yetiştiren Liderlik
 • Lider Davranışları
 • Liderlik/Yöneticilik İlişkisi/Farkı
 • Organizasyonel Düşünme
 • Ölçülebilir Liderlik
 • Sistemleşmede Liderlik
 • Liderlik ve Beklentiler
 • Lider ve Çalışanlar
 • Liderlik ve Toplum İlişkileri
 • Liderlik ve Değişim Yönetimi
 • Öngörülebilir Liderlik


Süre: 
6 Saat/ 1 Gün