PROJE YÖNETİM BECERİLERİ

Amaç:

Kurumda projelerin etkin yönetimi için gerekli teknikleri aktarmak, projelerin başarı şansını artıracak yöntemlerin uygulanmasına zemin hazırlamak ve proje bazlı düşünmeyi teşvik etmektir. 

İçerik: 

 • Projeler ve Proje Yönetimi 
 • Proje Yönetimi Döngüsü
 • Projelerin Seçimi ve Başlatılması
 • Proje Planı
 • Projenin Tanımlanması
 • Planlama
 • Uygulama ve Kontrol
 • Kapanış
 • Sürekli İyileştirme
 • Kişisel Aksiyon Planı 
 • Örgütlerde İletişim Sürecinin İşleyişi


Süre: 
12 Saat/ 2 gün