PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Amaç:

Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek, örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki bilgi ve deneyimin oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek, Yaşanan konulardaki mevcut problemlerle ilgili örnek uygulamalar yaparak katılımcıların hızlı uyumunu sağlamak, katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

İçerik: 

 • Liderlik
 • Liderliğin Gelişimi
 • Problemi Tanımlama
 • Problem Çözme Aşamaları
 • Problem Çözme Teknikleri 
 • Akış Şeması
 • Beyin Fırtınası
 • Neden – Sonuç Analizi
 • Veri Toplama 
 • Pareto 
 • Gruplandırma /Diyagramlar 
 • Önceliklendirme Matriksi 
 • Fayda Maliyet Analizi 
 • Örnek Problem Çözümleri Ve Vakalar 


Süre: 
6 Saat/ 1 Gün