BİR BAKIŞTA İÇ KONTROL
Kamu Kurumlarında stratejik planlama çalışmalarıyla başlayan yeniden yapılanma, stratejik planın hedeflerine doğru çizdiği rotada gitmesini sağlayacak olan İç Kontrol Sisteminin kurulması ile devam etmektedir.
İç kontrol; kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşılması için faydalanılan bir araç ve bütün faaliyetler ile süreçlerin üzerinde yer alan bir yönetim modelidir. İç Kontrol, kurumda yapılan tüm iş süreçlerini kapsayan bir sistemler bütünü, devamlılığı olan bir yapı ve döngüsel bir süreçtir.

İç Kontrolün amacı, kurum tarafından belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda karşılaşılacak muhtemel risklerin tespiti ve bu risklere yönelik kontrol mekanizmaları geliştirilmesidir. İç kontrol kişilere yaptıkları iş ve işlemleri daha düzgün, daha kaliteli ve daha sistematik yapmaları için uygun ortamı oluşturan ve bu bilincin oluşmasını sağlayan uzun vadeli bir algı ve kültür değişimidir.

İÇERİK;

İletişim için: 0312 446 28 40 / info@detadanismanlik.com.tr