ÖNDERİ HAZIRLAMA VE SUNMA

Amaç: 

Daha fazla sayıda ve daha değerli öneriler toplayabilmek için çalışanları öneri vermeye özendirmek ve kişilerin öneri sunma becerilerini geliştirmektir. 

İçerik:     

  • Öneri sistemi ve sistemin öneri sahibine sağlayacağı kazançlar (başarılı uygulamalara sahip kuruluşlardan örneklerle)
  • Öneri verebilecek kişiler, öneri verebilecek konular
  • Öneri formunu tanıma ve bir öneri hazırlama uygulaması
  • Verilen önerilerin değerlendirilmesi
  • Özetleme ve değerlendirme


Süre: 
5 Saat/ 1 Gün