LİDERLİK

Amaç: 

Verilecek eğitim, yapılacak örneklemeler ve uygulamalarla, katılımcıların vizyon geliştirici, başarıyı yöneten, bilime yaklaşım katan, farklı üst açılım sağlayan, kendini aşan değerler üreten, inanç ve düş denklemi kuran, hayal üreten ve koruyan, bireysel düşünce ve duygu farkındalığını oluşturan ve idealizmi cesaretlendiren lider özelliklerini kazanmaları hedeflenmektedir. 

İçerik:     

  • Etkin ve Belirleyici Bir Liderlik
  • Yeteneklerimizin Pin Kodu
  • İyi Biçimlendirilmiş Şartlarda Hedef Belirleme 
  • İç Konuşmalarımızı Dışa Vurma
  • Bireysel Yetkinlik Vurumu
  • Liderlik Ekolojisi Oluşturmak
  • “Ben”i Pozitif Tutmak
  • İletişimin Etkin Gücünü Vizyonla Sunmak
  • Geleceği Okuma ve Çözme Becerisi


Süre: 
6 Saat/ 1 Gün