İŞ BAŞARISI İÇİN İŞ PLANI

Amaç: 

Katılımcıların iş planı yapılmasının önemini ve amaçlarını kavramalarına yardımcı olmak, tipik bir iş planında yer alması gereken bölüm ve bilgilerin neler olduğunu aktarmak ve iş planınızı oluşturmanızı sağlamaktır.

İçerik:     

 • İş planı nedir, nasıl hazırlanır?
 • İş kavramınız
 • Bulunduğunuz sektöre ilişkin bilgiler
 • Vizyon ve misyonunuzun belirlenmesi 
 • İş hedeflerinizin saptanması
 • Stratejik ortaklarınız
 • Pazarlama planı
 • Ürün ve hizmetleriniz
 • Hedef kitle
 • Operasyon planı
 • Yönetim ve insan kaynakları
 • Risklerin belirlenmesi
 • Kişisel zaman tablonuz
 • Finansal Plan
 • Yönetici Özeti


Süre: 
6 Saat/ 1 Gün