İletişim Danışmanlığı

Kurumsal İletişim Danışmanlığı’nda Amaç: Kurumun tüm paydaşlarının beklentilerinin doğru olarak tanımlanması, kurum stratejilerinin paydaşları ile sahip olunan kültür ve değerlerin dikkate alınarak iletişim alanlarına taşınmasıdır.

Kurumun çevresine iyi imaj sunması, sağlıklı iletişime geçebilmesi için önce kendi iletişim kanallarını mükemmel bir biçime çalıştırması ve kurum içi imaj oluşturması gerekmektedir.

Stratejik İletişim, tüm pazar alanlarına, paydaş gruplarına kurumsal davranışın etkinliğini iletir. Böylece kurumun değerini davranış biçimlerini doğru ve anlaşılır kılmayı sağlar. Çünkü stratejik iletişim, kurumun bütün süreçlerinin ve tecrübelerinin hedef kitlede algılanma biçimidir.

İletişim Danışmanlığı, kurumun rekabet gücünü arttırarak, sürdürülebilir projeler üretmesine katkı sağlayıp yol göstermektedir. Özgüven alanları ortaya koyulmakta, kurumun kendini doğru tanımlayıp konumlandırması sağlanmaktadır.

Sonuçta, paydaşlar ve hedef kitleye kendini daha doğru ifade edebilecek, tanıtabilecek ve markalaştıracak yol haritası ortaya çıkmaktadır.

Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları:

 • Kurumsal İletişim Planı 
 • Stratejik İletişim Danışmanlığı
 • Kurumsal İtibar Yönetimi
 • Medya İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Algılama Yönetimi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Kriz İletişimi  
 • Etkinlik Yönetimi
 • Lider İletişimi
 • Web Yayıncılığı Danışmanlığı