ETKİLİ KURUMSAL İLETİŞİM

Amaç:

Katılımcıların şu yetkinlikleri kazanmaları beklenmektedir: İletişim kavramını temel öğeleri açısından tanımlayabilme, etkili iletişim yöntem ve araçlarını kullanabilme,, örgütsel kültür içinde liderlik davranışlarını gösterebilme, kurum içi iletişim sorunlarını empatik yolla çözümleyebilme 

İçerik: 

  • İletişim Kavramı
  • Örgütlerde İletişim Sürecinin İşleyişi
  • Etkili İletişim Biçimleri
  • İletişim Araçları
  • Liderlik ve Güdüleme
  • Örgüt Kültürü
  • Empati ve İletişimi İyileştirme Yolları 


Süre: 
12 Saat/ 2 gün