DİĞER EĞİTİMLER

Amaç:
 
Katılımcıların, raporlama çeşitleri ve yönetimleri konusunda teknik beceri kazanmaları ve zamanı etkin kullanarak verimli rapor yazabilmelerine katkı sağlamak

İçerik:     

 • Veri toplama yöntemleri
 • Rapor tanımı ve amacı
 • Rapor çeşitleri (Çalışma ve faaliyet, araştırma geliştirme, teftiş, iş/görev, bilgi veren, tahlil-analiz eden, yorumsal, verisel, durumsal, operasyonel, teknik, finansal ve geçici raporlar)
 • Şekle bağlı (formel) formatlı raporlar (proje raporları)
 • Şekle bağlı olmayan (informel) rapor
 • Rapor hazırlama aşamaları
 • Veri toplama ve listeleme
 • Bilginin sunulması, şekil, grafik ve tabloların önemi ve biçimleri
 • Raporlama sorunları
 • Okuyucu yönlendirememe
 • Raporu gereğinden uzun yazmak
 • Zayıf ifadeler kullanmak
 • Açık olmayan karmaşık ifadeler kullanmak
 •  Raporları sıradan ya da önemsiz şeyler olarak görmek


Süre:

12 Saat/ 2 gün