DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Amaç: 

Kurumların değişim süreçlerini doğru yapılandırmalarını sağlamak için, modern yönetim sistemlerini uygulamak isteyen veya uyguladığı sistemleri etkinleştirmek isteyen yöneticilere bir yol haritası sunmak ve personelleri bilinçlendirmektir. 

İçerik:     

  • Değişimle ilgili algılar
  • Kişisel değişimi yaşamak
  • Değişime tepki ve bir model
  • Değişimde liderlik için aksiyonlar
  • Değişime neden olan güçler
  • Değişime direnç
  • Değişimden kaynaklanan kayıp ve fırsatları belirlemek
  • Değişime ayak uydurmak 


Süre: 
6 Saat/1 Gün